URZĄD PRACY MOŻE POMÓC TOBIE W ZAŁOŻENIU FIRMY

URZĄD PRACY MOŻE POMÓC TOBIE W ZAŁOŻENIU FIRMY

Firma Poradnik Klienta

Dwadzieścia tysięcy złotych na start twojej działalności gospodarczej brzmi ciekawie? Taka ofertę każdego roku oferuje popularny „pośredniak”. Atrakcyjności tej ofercie dodaje również fakt braku obowiązku zwrócenia dotacji, jeśli utrzymasz firmę na rynku dłużej niż 12 miesięcy. Poznaj szczegóły i dowiedz się jakie warunki musisz spełnić, aby dostać taką dotację…

URZĄD PRACY MOŻE POMÓC TOBIE W ZAŁOŻENIU FIRMY

 

Każdy przedsiębiorca co miesiąc odprowadza składkę na Fundusz Pracy. Często zastanawia się przy okazji, na jaki cel przeznaczane są jego pieniądze. Oczywiście, największa część tych pieniędzy przeznaczona zostaje na zasiłki dla bezrobotnych. Innymi wydatkami, które pokrywa Fundusz są prace interwencyjne oraz szkolenia. Grantem z tego tytułu są również akcje wspierające zatrudnienie wśród osób bezrobotnych. Środkami gromadzonymi ze składek przedsiębiorców dysponuje starosta, który za pośrednictwem Państwowego Urzędu Pracy, ma za zadanie przyznać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Dotacja brzmi ciekawie, tym bardziej jeśli jej kwota to sześciokrotność średniego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Na chwilę obecną jest to aż 23656 złotych. Brzmi ciekawie? Tym bardziej, że kwota ta jest bezzwrotna i zwolniona z podatku dochodowego.

Istnieją jednak różne progi tej kwoty, które ustalane są przez poszczególne urzędy. Kwota jaką możemy uzyskać zależy głównie od tego jak będzie wyglądał nasz wniosek, czy będzie poparty oraz przede wszystkim o jaką sumę wnioskujemy. Zdarzają się bowiem tacy, którzy mimo, że suma jest bezzwrotna nie wnioskują o jej maksymalną wysokość. Dlaczego? Nie mam pojęcia i w tym momencie nie polecam nikomu podejmować takich kroków. Nawet jeśli na start nie potrzebujemy aż tyle pieniędzy, zawsze możemy rozbudować swój biznes na starcie, możemy więcej środków zainwestować w oryginalne oprogramowanie, zakup lepszej jakości sprzęty biurowego lub maszyn, reklamę lub pokrycie kosztów pomocy prawnej i konsultacji. Pomysłów jest naprawdę masa.

Kto może się ubiegać o taką dotację?

Podstawowym warunkiem jaki musi spełnić osoba ubiegająca się o ten rodzaj wsparcia finansowego to status osoby bezrobotnej. Niestety w tej kwestii poszczególne urzędy wykazują dowolność i ustalają własne okresy posiadania takiego statusu stosowne do uzyskania dotacji. Może się okazać, że rejestrując się w Warszawie jako bezrobotny , dotacje możesz dostać już jutro, natomiast jako zarejestrowanemu miesiąc wcześniej bezrobotnemu w Gminie Słupsk, dotacja nie zostanie przyznana. Powodem będzie zbyt krótki okres czasu, ponieważ w tym przypadku przyjmowane są jedynie wnioski od osób, które są bezrobotne od co najmniej pół roku.

Kiedy starać się o wniosek i jakie dokumenty do niego dołączyć?

P dofinansowanie najlepiej starać się na początku roku. Wynika to z faktu, że urzędy w tym okresie dysponują największa ilością środków, a zatem łatwiej przychodzi im wydawanie decyzji pozytywnych do dołączonych wniosków. Dzieje się tak za sprawą tego, że jeśli dany urząd nie wykorzysta całości przysługujących mu środków w danym roku, może zostać w przyszłości posądzony o niegospodarne zarządzanie środkami i w następnych latach środków tych będzie otrzymywał mniej.

Nie mamy natomiast co liczyć na pieniądze, jeśli dobrze nie wypełnimy naszego wniosku o dotacje. Dostępny jest on zazwyczaj na stronie internetowej odpowiedniego urzędu . Należy w nim przedstawić swój pomysł, a także biznesplan. Wyszczególnić w nim należy wszelkie wydatki, na których przeznczona zostanie kwota uzyskane z urzędu. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku kandydat musi liczyć się z dodatkową rozmową z pracownikiem urzędu. Rozmowa ma zwykle charakter potwierdzenia wszystkich faktów zawartych w biznesplanie i zweryfikowanie wiarygodności kandydatury.

Musisz pamiętać, że przy składaniu wniosku nie jest wymagany żaden wkład własny. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, jeśli zaplanujesz taką inicjatywę w swoim biznesplanie. Doświadczenie wskazuje na to, że wnioski poparte wykazaniem wkładu własnego spotykają się zwykle z lepszą oceną, co skutkuje większą szansą na akceptację naszego podania.

Kto nie może liczyć na dotacje?

Składać wniosku nie mogą osoby, które prowadziły już własną działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku. Nie wzięci pod uwagę zostaną także wszyscy, którzy w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku odmówiły propozycji zatrudnienia, stażu lub przygotowania zawodowego bez podania uzasadnionej przyczyny. Wszyscy objęci innego rodzaju dofinansowaniem, w ciągu ostatnich pięciu lat, niż te o które się starają także zostaną odesłani z kwitkiem. Ostatnią grupą osób zdyskwalifikowanych z tytułu dotacji na rozpoczęcie działalności są studenci, ale tylko ci studiujący w systemie stacjonarnym oraz osoby karane przeciwko obrotowi gospodarczemu w okresie do dwóch lat poprzedzających dzień składania wniosku.

Podpisując umowę dotacji, zobowiązujemy się zwykle do utrzymania działalności przez co najmniej 12 miesięcy. W tym czasie nie możemy jej zawiesić lub doprowadzić do bankructwa, gdyż w tym przypadku będziemy musieli zwrócić całą sumę otrzymaną od Urzędu Pracy. Okres dwunastu miesięcy może być jednak wydłużony przez poszczególne momenty. Należy zwrócić na to szczególną uwagę, w momencie składania wniosku i zastanowić się czy nasz biznes jest na tyle pewny, że zdołamy wykonać to zobowiązanie bez konieczności sztucznego podtrzymywania działalności gospodarczej.

 

0 0 votes
Daj ocenę
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments