Czy mandat skarbowy należy przyjmować ?

Czy mandat skarbowy należy przyjmować ?

Przedsiębiorca jest obowiązany przyjąć mandat skarbowy tylko w sytuacji ,gdy popełniony czyn jest określony w ustawie jako wykroczenie skarbowe oraz odznacza się to znaczną szkodliwością społeczną i został popełniony umyślnie. Gdy te przesłanki nie zostaną spełnione to przedsiębiorca może odmówić przyjęcia mandatu skarbowego. Możliwość podważenie decyzji urzędu skarbowego wynika przede wszystkim z faktu ,że popełnione […]

Continue Reading