LEASING JAKO ALTERNATYWA DLA KREDYTU

LEASING JAKO ALTERNATYWA DLA KREDYTU

Firma Poradnik Klienta

Leasing w swoim założeniu jest sposobem na pozyskanie przez przedsiębiorców środków na finansowanie swoich inwestycji oraz powiększanie swoich aktywów i majątku. Jest ponadto metodą finansowania zakupu sprzętu dla małych i średnich przedsiębiorstw, których zasoby finansowe uniemożliwiają taki zabieg z własnej kieszeni. Narodził się w Polsce w latach 90tych, a jego dynamiczny rozwój sprawił, że w roku ubiegłbym z jego usług skorzystało około 40% wszystkich przedsiębiorców.

LEASING JAKO ALTERNATYWA DLA KREDYTU

Kwestia uregulowania go prawie została rozwiązana umieszczając zapisy o leasingu w kodeksie cywilnym, co znacznie ułatwia całą jego procedurę. Za sprawą takiego rozwiązania staje się on coraz poważniejszą konkurencja dla kredytu. Zapisy dotyczące leasingu znajdziemy w Artykule 709 KC, a w nich przede wszystkim dowiemy się, że:

„Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.” Art. 709 KC

Na podstawie tego zapisu wynika, że leasing jest umową wzajemną, zawieraną między dwoma podmiotami, odpłatną, którą można kształtować w sposób dowolny, jednak nie przekraczający ustawowych ram.

Leasingobiorca zobowiązuje się do zapłaty odpowiedniej sumy na konto firmy leasingowej, w zamian za użytkowanie określonego w umowie dobra. Wysokość rat oraz okres, w którym będą one spłacane ustalana jest na podstawie umowy. Jej forma bezpośrednio przekłada się na wysokość korzyści majątkowych obu stron. Od niej zależy bowiem możliwość rozliczenia kosztów uzyskania przychodu oraz odpisów amortyzacyjnych.

Przedmiotem leasingu mogą być zarówno dobra ruchome jak i nieruchome. Do pierwszej grupy zaliczamy takie przedmioty jak:

Maszyny i urządzenia – mogą być nimi sprzęty budowlane i urządzenia specjalistyczne
Samochody osobowe i inne środki transportu takie jak autobusy, autokary, motocykle, skutery, samochody ciężarowe itp.

Do drugiej grupy zaliczamy m.in.:

Linie produkcyjne
Sprzęt medyczny
Wyposażenie biur

Jeśli mowa o nieruchomościach, leasing obejmuje:

Biura
Budynki
Hale produkcyjne

Przedmioty będące istota umowy leasingowej mogą być zarówno nowe jak i używane. Ich zakup może służyć zarówno celom zarobkowym jak i inwestycyjnym.

Stronami transakcji jaką jest leasing są: leasingodawca, który jest właścicielem dobra będącego przedmiotem umowy oraz leasingobiorca, który jest jego użytkownikiem. Oczywiście poza głównymi podmiotami, przy podpisywaniu umowy bierze udział więcej partnerów takich jak: ubezpieczyciel, dostawca przedmiotu, poręczyciele itd. Każdy z nich ma określone prawa oraz obowiązki, a wszystkie formalności związane z zawieraniem umów z partnerami, spoczywają na tej stronie, której nakazuje to umowa.

Ze względu na rozliczenia podatkowe możemy wyróżnić dwa podstawowe rodzaje leasingu:

Leasing finansowy, którego przedmiot jest, z punktu widzenia urzędu skarbowego, własnością leasingobiorcy i to on oblicza od niego koszt uzyskania dochodu, jak i jest zobowiązany do wpłacenia jednorazowo całego podatku VAT (zazwyczaj przy pierwszej racie). Wybierają go głównie większe firmy, które stać na większy wydatek na start.
Leasing operacyjny, którego popularność jest zdecydowanie większa wśród osób prywatnych oraz mniejszych i średnich przedsiębiorstw. Koszty uzyskania dochodu w tym wypadku przypadają firmie leasingowej i to ona rozlicza opłaty amortyzacyjne.

Leasing możemy podzielić również ze względu na czas obowiązywania umowy:

Leasing krótkoterminowy to taki, którego czas nie przekracza 3 lat,
Leasing średnioterminowy, trwający 3-10 lat,
Leasing długoterminowy, który trwa powyżej 10 lat.

Leasing stanowi mocną konkurencje dla kredytu. W jego przypadku bowiem przedsiębiorca pozyskuje bezpośrednio przedmiot, który chce zakupić, nie zaprzątając sobie głowy wszelkimi sprawami formalnymi. Dostaje on gotowy produkt, natomiast w przypadku kredytu dostajemy jedynie gotówkę, a zakup i związane z nim formalności są na naszej głowie. Ponadto kredyt trudniej dostać, ze względu na regulacje prawne i związane z nimi warunki, które musi spełnić wnioskujący. Badanie naszej historii kredytowej za pomocą naszego profilu w BIK, zaświadczenie o dochodach, nasz stan cywilny… to tylko niektóre ze składowych, które weźmie pod uwagę bank zanim udzieli Ci kredytu. I wcale nie jest powiedziane, że go dostaniesz. Kwestia leasingu natomiast rozwiązywana jest głównie na uproszczonych zasadach, bez konieczności przedstawiania zbędnych formalności. Zabezpieczeniem leasingu w tym wypadku jest bowiem sam jego przedmiot.

zobacz również leasing uproszczony

0 0 votes
Daj ocenę
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments